Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Volikogu koosolekud

21. märts

Päevakord

1) TS Laevade ettekanne (Kaido Padar)
2) Saaremaa ehtne toode märk (Koit Kelder)
3) 2016. majandusaasta aruande ja revisjoni aruande kinnitamine - Otsus nr 1, lisa 1, lisa 2
4) Maakondlikud kavad 2017. aastal - Otsus nr 2, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5
5) 2017. aasta eelarve kinnitamine - Otsus nr 3, lisa 1
6) Smart Island Initative algatusega ühinemine - Smart Island Declaration
7) Muu informatsioon

Protokoll