Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Saaremaa uurimistööde aastakonkurss 2015

  

SOL tänab kõiki aktiivse osalemise eest konkursil. Kõikide töödega oli heameel tutvuda ja konkursikomisjoni liikmete sõnutsi olid tööd huvitavad, praktilised ning silmaringi laiendavad.

Kokku laekus konkursile 15 uurimistööd ja kõige suurem konkurents oli naturalia valdkonnas ehk Johann von Luce nimelisele auhinnale.

Reedel, 19. jaanuaril kogunes konkursikomisjon koosseisus Raido Liitmäe, Tiia Leppik, Kaia Eelma, Raivo Peeters, Piret Pihel, Priit Penu ja Olavi Pesti ning komisjon jõudis järgmiste otsusteni:

Antakse välja Oskar Kallase nimeline auhind  -  tööle "Kuressaare vanem ajalugu" ning autoriks on Kalle Keskküla. Tegemist on põhjaliku tööga, mis tutvustab huvitavalt ja terviklikult Kuressaare linna arengulugu. Raamatu loomisse on lisaks kaasatud teisi ajaloolasi ning Kalle Keskküla koostajana on nende töö oskuslikult ühtlaseks tervikuks raamatuks voolinud. Raamatu väljaandmist on toetatud, kuid uurimistöö on toimunud isiklikul algatusel ja initsiatiivil. Raamatu esimene trükk on läbi müüdud ning käsil on jätkuraamatu kirjutamine. Soovime talle edu selles töös.

Antakse välja Johann von Luce nimeline auhind - tööle "Metaanilagukattega Kudjape pügilat asustavate mulla- selgrootute loomade liigiline mitmekesisus ja arvukus" ning autoriteks on Rasmus Vendel ja Martin Leepre. 8. klassi õpilaste poolt väga hästi teostatud uurimistöö. Töö on põhjalik, ülevaatlik ja aktuaalne.  Töö järeldusena, uudsel viisil ehk metaanlagukatte meetodil kaetud Kudjape prügila kattepinnas on mullaselgrootutele elukeskkonnana mullaga samaväärne. Mullaselgrootute uurimine ei ole lihtne ülesanne, nõuab mitmesuguste oskuste omandamist, töökust, süsteemsust ja koostööd. Töö on leidnud tunnustamist ka rahvusvahelisel konkursil.

Nimelise auhinna suuruseks on 500 €.

Täiendavad preemiad antakse välja:

200 € - Tööle: Karjatamise mõju Loode tammiku loopealsele. Autor Kartina Kaasik

200 € - Tööle: Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloosstearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas. Autor Brita Laht

200 € - Tööle: Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel. Autoriteks Diana Alt ja Elo Nõmm

200 € - Tööle: Pliidid Saaremaa kodudes. Autor Sander Teras

100 € - Tööle: Hambaprobleemide profülaktika Saaremaa ühisgümnaasiumi 5.-9. klasside õpilaste seas. Autor Hanna Keidong

100 € - Tööle: Ilpla mõis. Autor Laura Kaldjärv

Palju õnne auhindade saajatele

 

KONKURSIKUTSE

Aastakonkurss kuulutati välja 30 november 2016.

2016 aasta konkursi tähtaeg on 31 detsember 2016

Saaremaa uurimistööde aastakonkursi eesmärk on väärtustada uurimis-, teadus- ja arendustegevust Saare maakonnas. Konkurss püüab stimuleerida inimeste aktiivsust ja tahet läbi viia uurimistööd.

Saaremaa Omavalitsuste Liit on alates aastast 2000 välja andnud tublimatele õppuritele stipendiume. Käesolevast aastast alates on stipendiumite väljastamine asendunud uurimistööde konkursiga ning järjepidevuse säilijana on jäetud auhindadele samad nimed.

Uurimistööde aastakonkursi nimelised auhinnad on järgnevad:

 • Oskar Kallase nimeline auhind humanitaarteaduste valdkonnas (humaniora);
 • Johann von Luce nimeline auhind biomeditsiini, terviseuuringute ja keskkonnateaduste valdkonnas (naturalia);
 • Johannes Hindi nimeline auhind reaal- ja tehnikateaduste valdkonnas (realia);
 • Timotheus Grünthali nimeline auhind sotsiaalteaduste valdkonnas (socialia).

2016 aastal on ühe nimelise auhinna suuruseks 500€.

Konkursil osalemine

 Konkursil võib osaleda isik, kes täidab vähemalt ühe tingimuse kolmest.

 1. Osaleja on elukohana registreeritud Saare maakonda
 2. Osaleja õpib Saare maakonnas
 3. Uurimistöös esitatud temaatika on Saare maakonnast tuleneva käsitlusega

Osalemiseks tuleb esitada 2015-2016 aastal valminud uurimistöö, osalusvorm, töö autori isikut tõendava dokumendi väljavõte, juhendaja arvamus, kuni 1 lk pikkune kokkuvõte uurimistööst aadressile sol@tt.ee või Saaremaa Omavalitsuste Liitu aadressil Lossi tn 1, Kuressaare 93813

 Uurimistöö saab esitada valdkondlikult:

 • humaniora
 • naturalia
 • realia
 • socialia

ja vastavalt astmele:

 • iseseisev uurimistöö (ehk ei ole seotud õppeasutusega)
 • õpilaste uurimistööd
 • üliõpilaste uurimistööd ja lõputööd

Nii töö teema, valdkonna kui ka astme valib osaleja ise. Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd. Kõikidel juhtudel peab töö vastama koolis kehtivatele uurimistöö nõuetele. Tööd, mis ei ole esitatud õpilaste või üliõpilaste poolt, peavad samuti järgima üldiseid vormistamise tavasid nagu korrektne viitamine, ühtne stiil jne.

Materjalid
Saaremaa uurimistööde aastakonkursi läbiviimise tingimused ja kord
Saaremaa uurimistööde aastakonkursi väljakuulutamine

Osalusvorm

 

Kontakt ja lisainfo

Veiko Viil
SOL büroo
sol@tt.ee
tel 5231876