Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Konkursid

SAAREMAA UURIMISTÖÖDE AASTAKONKURSS 2016

 

  

SOL tänab kõiki aktiivse osalemise eest konkursil. Kõikide töödega oli heameel tutvuda ja konkursikomisjoni liikmete sõnutsi olid tööd huvitavad, praktilised ning silmaringi laiendavad.

Kokku laekus konkursile 15 uurimistööd ja kõige suurem konkurents oli naturalia valdkonnas ehk Johann von Luce nimelisele auhinnale.

Reedel, 19. jaanuaril kogunes konkursikomisjon koosseisus Raido Liitmäe, Tiia Leppik, Kaia Eelma, Raivo Peeters, Piret Pihel, Priit Penu ja Olavi Pesti ning komisjon jõudis järgmiste otsusteni:

Antakse välja Oskar Kallase nimeline auhind  -  tööle "Kuressaare vanem ajalugu" ning autoriks on Kalle Keskküla. Tegemist on põhjaliku tööga, mis tutvustab huvitavalt ja terviklikult Kuressaare linna arengulugu. Raamatu loomisse on lisaks kaasatud teisi ajaloolasi ning Kalle Keskküla koostajana on nende töö oskuslikult ühtlaseks tervikuks raamatuks voolinud. Raamatu väljaandmist on toetatud, kuid uurimistöö on toimunud isiklikul algatusel ja initsiatiivil. Raamatu esimene trükk on läbi müüdud ning käsil on jätkuraamatu kirjutamine. Soovime talle edu selles töös.

Antakse välja Johann von Luce nimeline auhind - tööle "Metaanilagukattega Kudjape pügilat asustavate mulla- selgrootute loomade liigiline mitmekesisus ja arvukus" ning autoriteks on Rasmus Vendel ja Martin Leepre. 8. klassi õpilaste poolt väga hästi teostatud uurimistöö. Töö on põhjalik, ülevaatlik ja aktuaalne.  Töö järeldusena, uudsel viisil ehk metaanlagukatte meetodil kaetud Kudjape prügila kattepinnas on mullaselgrootutele elukeskkonnana mullaga samaväärne. Mullaselgrootute uurimine ei ole lihtne ülesanne, nõuab mitmesuguste oskuste omandamist, töökust, süsteemsust ja koostööd. Töö on leidnud tunnustamist ka rahvusvahelisel konkursil.

Nimelise auhinna suuruseks on 500 €.

Täiendavad preemiad antakse välja:

200 € - Tööle: Karjatamise mõju Loode tammiku loopealsele. Autor Kartina Kaasik

200 € - Tööle: Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloosstearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas. Autor Brita Laht

200 € - Tööle: Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel. Autoriteks Diana Alt ja Elo Nõmm

200 € - Tööle: Pliidid Saaremaa kodudes. Autor Sander Teras

100 € - Tööle: Hambaprobleemide profülaktika Saaremaa ühisgümnaasiumi 5.-9. klasside õpilaste seas. Autor Hanna Keidong

100 € - Tööle: Ilpla mõis. Autor Laura Kaldjärv

Palju õnne auhindade saajatele

 

Kontakt ja lisainfo

Veiko Viil
SOL büroo
sol@tt.ee
tel 5231876