Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Saaremaa uurimistööde aastakonkurss 2015


 Auhinnasaajad on selgunud.

Konkursile laekus 21 tööd ning konkursikomisjon otsustas 5.jaanuari koosolekul anda välja auhinnad järgnevalt:

 jknr Auhind Nimi Uurimistöö pealkiri Summa  Selgitus
 1  Oskar Kallase nimeline auhind  Anne Trei  Pildikesi Kaarma kihelkonnast II-III osa  500 € Esitatud töö ei olnud küll selles klassikalises tähenduses uurimustöö, aga sellest hoolimata oli uurimus kogutud pildimaterjali ning info mahu poolest muljetavaldav.
 2  Oskar Kallase nimeline auhind  Tõnu Talvi  Tartu Ülikooli Kuusnõmme bioloogiajaam  500 €  Suurepärane uurimustöö. Kõigile eeskujuks. Oma põhjalikkusega on töö ka uurimisküsimuse terviklikult lahendanud. Käsitletud on Saare maakonda puudutavat teemat ja uurimisobjekt on maakonna ja kogu Eesti arengut mõjutanud.
      
Täiendavad preemiad 2015 aasta Saaremaa uurimistööde aastakonkursil.
 1  naturalia valdkonnas parim õpilastöö  Diana Alt, Elo Nõmm  Ilves (Lynx Lynx). bioloogiline ülevaade ja levikust Saaremaal  300 €  Valdkonna 8 õpilastöö konkurentsis komisjon valis töö kõige tugevamaks
 2  socialia valdkonnas parim õpilastöö  Kairi Ansper  Maakoolide hääbumine  300 €  Valdkonna 6 õpilastöö konkurentsis komisjon valis töö kõige tugevamaks
 3  eripreemia  Kertu Tuuling  Elu polüskleroosiga  100 €  Isikliku puutumuse ja käsitluse eest
 4  eripreemia  Kaspar Mölder  Kormorani toitumisest Saaremaal  100 €  Saare maakonnale iseloomuliku teemakäsitluse eest
 5  eripreemia  Triin Uussaar  SALME VALLA 5-10-AASTASED LAPSED JA INTERNETIMÄNGUD  100 €  Uurimisobjekti kasvava tähtsuse eest
 6  eripreemia  Liisa Õunpuu, Roosmarii Sarapuu  Koolikoti raskusest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi lülisambale. Koolikoti raskusest Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi õpilastel  100 €  Teema olulisuse ja käsitluse eest
 7  eripreemia  Sirja Aljasmets  Küünal kui valgusallikas  100 €  Originaalse teemapüstituse eest

 Täname kõiki osalejaid !

 

Aastakonkurss kuulutati välja 23 november 2015.

2015 aasta konkursi tähtaeg on 13 detsember 2015

Saaremaa uurimistööde aastakonkursi eesmärk on väärtustada uurimis-, teadus- ja arendustegevust Saare maakonnas. Konkurss püüab stimuleerida inimeste aktiivsust ja tahet läbi viia uurimistööd.

Saaremaa Omavalitsuste Liit on alates aastast 2000 välja andnud tublimatele õppuritele stipendiume. Käesolevast aastast alates on stipendiumite väljastamine asendunud uurimistööde konkursiga ning järjepidevuse säilijana on jäetud auhindadele samad nimed.

Uurimistööde aastakonkursi nimelised auhinnad on järgnevad:

 • Oskar Kallase nimeline auhind humanitaarteaduste valdkonnas (humaniora);
 • Johann von Luce nimeline auhind biomeditsiini, terviseuuringute ja keskkonnateaduste valdkonnas (naturalia);
 • Johannes Hindi nimeline auhind reaal- ja tehnikateaduste valdkonnas (realia);
 • Timotheus Grünthali nimeline auhind sotsiaalteaduste valdkonnas (socialia).

2015 aastal on ühe nimelise auhinna suuruseks 500€.

Konkursil osalemine

 Konkursil võib osaleda isik, kes täidab vähemalt ühe tingimuse kolmest.

 1. Osaleja on elukohana registreeritud Saare maakonda
 2. Osaleja õpib Saare maakonnas
 3. Uurimistöös esitatud temaatika on Saare maakonnast tuleneva käsitlusega

Osalemiseks tuleb esitada 2014-2015 aastal valminud uurimistöö, osalusvorm, töö autori isikut tõendava dokumendi väljavõte, juhendaja arvamus, kuni 1 lk pikkune kokkuvõte uurimistööst aadressile sol@tt.ee või Saaremaa Omavalitsuste Liitu aadressil Lossi tn 1, Kuressaare 93813

 Uurimistöö saab esitada valdkondlikult:

 • humaniora
 • naturalia
 • realia
 • socialia

ja vastavalt astmele:

 • iseseisev uurimistöö (ehk ei ole seotud õppeasutusega)
 • õpilaste uurimistööd
 • üliõpilaste uurimistööd ja lõputööd

Nii töö teema, valdkonna kui ka astme valib osaleja ise. Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd. Kõikidel juhtudel peab töö vastama koolis kehtivatele uurimistöö nõuetele. Tööd, mis ei ole esitatud õpilaste või üliõpilaste poolt, peavad samuti järgima üldiseid vormistamise tavasid nagu korrektne viitamine, ühtne stiil jne.

Materjalid
Saaremaa uurimistööde aastakonkursi läbiviimise tingimused ja kord
Saaremaa uurimistööde aastakonkursi väljakuulutamine

Osalusvorm

 

Kontakt ja lisainfo

Veiko Viil
SOL büroo
sol@tt.ee
tel 5231876