Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Liidu tegevused

 

 

Missioon

Saaremaa Omavalitsuste Liit on kohalike omavalitsuste vaheline koostöövorm. Liidu abil toetatakse ja panustatakse maakonna ning omavalitsuste arengusse ja väärtustesse.

Visioon 2017

Koostöö - SOL on omavalitsustevahelise koostöö tugev esindaja ja 
Areng - SOL on maakondlikes küsimustes võimalusi ja lahendusi pakkuv organisatsioon
Administreerimine - SOL kasutab kaasaegseid tehnoloogijaid ja tegevused on profesionaalsed ja avatud

Väärtused

Liit langetab oma otsused konsensuslikult
 

Eelarve

2017 aasta eelarve on leitav siit.

Liikmemaks 2017 - 28.10.2016 otsus nr 7, lisa 1,lisa 2