Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Juhatus

Järgmine juhatuse koosolek toimub 10. aprill Kihelkonna vallas

Toimunud juhatuse koosolekud aastal 2017

 9. märts Leisi

Päevakord
1) Esimehe minutid
2) SOL volikogu päevakord ja materjalid
- TS Laevad
- 2016. majandusaasta aruanne
- Maakondlikud kavad
- 2017. aasta eelarve
3) Taotlused
II omavalitsuspäev
Luulekogu toetamine
4) SOL tegevuskava (2017-2018)
5) Kohapeal algatatud küsimused
Linnade-Valdade päevad

Protokoll

8. veebruar Torgu

 Päevakord
1) Maavanema minutid
2) Esimehe minutid
3) Komisjoni liikme määramine
4) Postipunktide töökorraldus. Tasustamine ja lepingud
5) Büroo minutid
6) Kohapeal algatatud küsimused
Protokoll