Maakonna kultuuri- ja spordikalender
 

Esindatus teistes organisatsioonides

Vabariiklikud organisatsioonid

Eesti Maaomavalitsuste Liit
- juhatuse liige Raimu Aardam
- volikogu liikmed Marili Alas, Vello Runthal
- asendusliikmed Marina Treima, Tiina Luks

Vabariigi Presidendi kohalike omavalitsuste ümarlaud
- esindaja Madis Kallas

Eesti Saarte Kogu
- esindaja Kalle Kolter

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala nõukoda
- liige Madis Kallas

Maakondlikud organisatsioonid

Saaremaa Arenduskeskus SA
- nõukogu liige Raido Liitmäe

Visit Saaremaa MTÜ
- Volinike koosoleku liige Aare Martinson
- Volinike koosoleku liige Veiko Viil

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus
- nõukoja liige Ludvik Mõtlep

Saaremaa Valdade Spordiliit
- liidu esimees Vilmar Rei

AS Kuressaare Bussijaam nõukogu
- liige Tiit Rettau

MTÜ Saaremaa Kodukant
- juhatuse liige Ludvik Mõtlep

Rahvakultuuri keskus rahvakultuuri maakondliku toetuste jagamise Saare maakonna komisjon
-  liige Veiko Viil

Alalised komisjonid ja nõukogud maavalitsuse juures

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon
- liige Veiko Viil

Regionaalsete investeeringutoetuste maakondlik komisjon
- liige Veiko Viil

Saare maakonna avatud noortekeskuste projektikomisjon
- liige Veiko Viil

Saare maakonna kultuurimälestiste kaitse komisjon
- liige Raido Liitmäe

Saare maavalitsuse spordinõukogu
- liige Vilmar Rei

Saaremaa laulu- ja tantsupeo komisjon
- liikmed Raimu Aardam, Kalmer Poopuu

Saaremaa tervisenõukogu komisjon
- liige Kalle Kolter

Saare maakonna ühistranspordikomisjon
- liige Jüri Saar

Saare Maavalitsuse Spordinõukogu
- liige Vilmar Rei

Saare Maakonna liikluskomisjon
- liige Veiko Viil

Saare Maakonna turvalisuse nõukogu
- liige Veiko Viil